2013-01-23
Aktualne trendy w zamówieniach - Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Wszelkie działania zmierzające do wymiany poglądów i konwergencji prawniczego myślenia są nie mniej ważne niż działania ustawodawcze. Dlatego też Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych zorganizowany w Warszawie dnia 17 stycznia 2013 r. przez Instytut Allerhanda był wydarzeniem, na którym nie mogło nas zabraknąć. Kancelaria Wierzbowski Eversheds miała przyjemność objąć patronat merytoryczny nad Kongresem.

Kongres zgromadził doborowe grono przedstawicieli nauki i administracji, a także praktyków zajmujących się szeroko pojętą tematyką zamówień publicznych. W ramach poruszonych zagadnień znalazły się między innymi kwestie modernizacji polityki Unii Europejskiej dotyczącej zamówień publicznych, krajowe i europejskie tendencje orzecznicze, innowacyjność w przedmiocie i procedurze zamówieniowej, nowe tendencje w stosowaniu polskiej ustawy, a także przyczyny kryzysu na rynku zamówieniowym w Polsce.

W tym kontekście, naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługują: 

  • Kwestie „unijne”

Obecnie trwają intensywne prace na szczeblu unijnym, których rezultatem mają być nowe dyrektywy zamówieniowe (pisaliśmy już o tych działaniach na blogu w czerwcu 2012 oraz w maju 2011). Cały projekt można nazwać „modernizacją” unijnego prawa zamówieniowego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia zamówień in-house, tzw. self-cleaning wykonawców, e-procurement, zamówień transgranicznych, partnerstwa innowacyjnego, czy wreszcie kwestii związanych z rażąco niską ceną. Nie ulega wątpliwości, że w niedalekiej przyszłości staniemy przed koniecznością wdrożenia nowych przepisów unijnych.

Nie dziwi, że wśród tematów unijnych w ramach wielu wystąpień szeroko komentowano najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-465/12 Forposta i jego skutki dla prawa krajowego. Słusznie podkreślano konieczność zaniechania automatyzmu wykluczania wykonawcy, a także konieczność wykładni prounijnej i ewentualnej odmowy zastosowania prawa krajowego pozostającego w konflikcie z prawem unijnym (szczegółowy komentarz na blogu). 

  • Nowe tendencje w stosowaniu Pzp

Omawiano najnowsze orzecznictwo KIO odnotowując przychylne podejście wobec ogłoszenia upadłości jako przesłanki wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania (24 ust. 1 pkt 2 Pzp), również po tzw. prekwalifikacji (w szczególności: KIO 1275/12).

Mimo zasady niezmienności składu konsorcjum, także najnowsze opinie UZP wydają się dopuszczać możliwości modyfikacji w tym zakresie np. na skutek upadłości jednego z uczestników – zmiany takie mają jednak odmienny skutek na różnych etapach postępowania.

Uczestnicy Kongresu podnosili także zagadnienia nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, w szczególności - na ile zmowy przetargowe między przedsiębiorcami mogą faktycznie godzić w konkurencję w tym obszarze. 

„Unijne korzenie prawa zamówień publicznych a polska rzeczywistość” - tytuł naszego wystąpienia, otwierającego Kongres, w pełni oddaje nasze prounijne podejście do prawa zamówień publicznych. Chcieliśmy zwrócić uwagę uczestników spotkania na integralność prawa unijnego oraz Pzp, której naturalną konsekwencją jest konieczność przyswojenia i realnego stosowania unijnych zasad, czyli:

  • efektywnej implementacji, nie tylko na etapie stanowienia, ale także stosowania prawa
  • prounijnej wykładni
  • respektowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego i zrozumienia zasady bezpośredniego skutku dyrektyw.

Odnosząc zasady unijne do prawa krajowego akcentowaliśmy, że etap stanowienia prawa w Polsce często cechuje się niepotrzebnym uszczegóławianiem, czy wręcz nadregulacją, a także brakiem odkodowania i osiągnięcia pożądanego efektu regulacji unijnych (przykładem może być implementacja dyrektywy odwoławczej 2007/66 – art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych i „zaporowy” wpis od skargi). Co więcej, kolejny etap procesu implementacji jakim jest stosowanie prawa, w praktyce często zmierza do nadmiernego formalizmu, w postaci tłumaczenia autonomicznych pojęć unijnych przy pomocy pojęć prawa krajowego, a także pomija aspekt interpretacji przyjaznej wzorcom unijnym. Konieczne są zatem zmiany sposobu myślenia o prawie unijnym i praktyczne uwzględnianie „unijnego cienia” przy stosowaniu Pzp.

Kongres Prawa Zamówień Publicznych Instytutu Allerhanda okazał się przedsięwzięciem wyjątkowo udanym i pouczającym. Zapewnił to nie tylko renomowany organizator, ale też prowokujący do dyskusji prelegenci i uczestnicy.

Wydaje nam się, że wniosek, który płynął ze wszystkich wystąpień, niezależnie od poruszanej konkretnej tematyki, jest następujący: powinniśmy skupić naszą uwagę na celu zamówień publicznych i szukać rozwiązań jak najbardziej profesjonalnych, innowacyjnych i sprzyjających konkurencji, a nie koncentrować się na kwestiach formalno–proceduralnych. Niestety, w praktyce ciągle bywa odwrotnie, co było w czasie konferencji wykazywane na wielu realnych przykładach.

 

 

Autorami wpisu są Tomasz Zalewski i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.



Akceptuję