2012-11-23
Dyskusja o dialogu technicznym narasta – na razie coraz więcej obaw

Debata na temat nowych rozwiązań w Prawie zamówień publicznych nabiera ostatnio tempa. Wiemy już, że nowelizacja Prawa zamówień publicznych wejdzie w życie 20 lutego 2013 r. – trzy miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, dlatego to zapewne dopiero początek dyskusji. Znowelizowane regulacje były omawiane podczas IX Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, który odbył się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie. Miałam przyjemność w nim uczestniczyć. Wśród wielu poruszanych tematów najbardziej prowokującym do dyskusji i pytań okazało się zagadnienie dialogu technicznego, co do którego obiekcje mają przede wszystkim zamawiający. Czy słusznie? Organizatorzy postawili prowokująco następujące pytanie: „Martwy przepis czy szansa na zwiększenie efektywności zamówień publicznych?”.

Autorką tekstu jest dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Dialog szansą na „porządny” opis przedmiotu zamówienia

Warunkiem sine qua non każdego prawidłowo prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. Niejasny opis przedmiotu zamówienia i nieprecyzyjny SIWZ, uzupełniane dopiero wskutek pytań wykonawców, to wyraz krótkowzrocznej strategii, nastawionej na osiągnięcie nie do końca sprecyzowanego celu, co często w ostatecznym rozrachunku okazuje się zgubne dla zamawiającego. Pod tym kątem, instytucja dialogu technicznego wydaje się idealnie wpasowywać w oczekiwania zamawiających i wykonawców.

Enigmatyczne przepisy

Przepisy dotyczące dialogu technicznego pozostawiają zamawiającym spory zakres swobody odnośnie jego zastosowania i zakresu merytorycznego. Z drugiej strony te przepisy, które mają na celu zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców w toku dialogu, budzą obawy zamawiających.

Uczestnicy Zjazdu wskazali m.in. następujące wątki:

 • w jaki sposób (w jakiej formie) zamawiający będzie kontaktował się z potencjalnymi „doradcami” (raczej nie tylko potencjalnymi wykonawcami)?
 • czy zamieszczenie informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i jego przedmiocie na stronie internetowej wykonawcy „przyciągnie” wystarczającą uwagę?
 • czy zamawiający może rozsyłać „zaproszenia” do dialogu do znanych mu wykonawców? Przecież takie działanie jest obecnie praktykowane, a zamawiający zgodnie z art. 40 ust. 5a Pzp może poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców;
 • czy zamawiający ogłaszając dialog techniczny może wskazać termin, do upływu którego oczekuje na propozycje?
 • czy dialog techniczny ma być prowadzony z każdym zgłaszającym się wykonawcą, czy tylko z wybranymi?
 • czy fazę dialogu należy dokumentować? Może warto to zrobić dla potrzeb późniejszego przygotowania protokołu?
 • jak „odzwierciedlić” w protokole postępowania wpływ dialogu na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ lub warunki umowy i nie naruszyć konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, a tym samym zapobiec fali odwołań.

Wartość dodana dla wykonawców…

Co do zasady wszyscy są zgodni: dialog techniczny niesie za sobą szereg korzyści dla wykonawców. Wynikają one przede wszystkim z nowego art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp. Stanowi on, że wykonawcy którzy wykonywali czynności podczas dialogu technicznego nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Dzięki tej regulacji podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu będą mogły wreszcie swobodnie prezentować i sugerować swoje koncepcje, dotyczące sposobu:

 • opisu przedmiotu zamówienia – wskazanie parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
 • oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • oceny pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • warunków umowy.

Sceptyczni zamawiający

W wypowiedziach przedstawicieli zamawiających pobrzmiewa obawa i dystans do dialogu technicznego w kształcie wprowadzonym w Pzp. Pojawiały się pytania o sens regulowania przepisami już istniejącej praktyki. Wyrażano także obawy związane z prawidłowym uwzględnieniem („wpisaniem”) wpływu dialogu technicznego na postępowanie. Sporo zastrzeżeń dotyczyło wykorzystywania informacji ujętych w protokole do formułowania odwołań zarzucających, że informacje z dialogu zostały wykorzystane w sposób nieuczciwy i niekonkurencyjny.

Czy na pewno jest się czego bać?

Mimo zrozumiałych obaw zamawiających dialog techniczny może ułatwić przebieg postępowania. Nowa instytucja to realna szansa na ograniczenie niejasnych i nieprecyzyjnych opisów przedmiotu zamówienia i SIWZ, a także lepsze ich dopasowanie do rynkowych realiów. Dialog techniczny może także skrócić czas i koszty postępowania (wyeliminować niekiedy np. konieczność prowadzenia dialogu konkurencyjnego). Co do argumentu opartego na zwiększonej liczbie odwołań należy pamiętać, że opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający wnioski jednego z uczestników dialogu nie oznacza automatycznie naruszenia konkurencji. Taki opis może przecież odpowiadać obiektywnym potrzebom zamawiającego (por. KIO/UZP 547/09).

Jak każde novum prawne także i dialog techniczny musi zostać „przećwiczony” w praktyce i znaleźć swoje miejsce w orzecznictwie i komentarzach, dlatego każda wymiana poglądów jest cenna. W międzyczasie postanowiliśmy zbadać, jak dialog techniczny jest wykorzystywany w innych krajach UE, czemu poświęcimy jeden z kolejnych postów.

Inne wpisy o dialogu technicznym na Eurozamowienia.pl.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2021
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)wykonawcy (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję