2012-10-24
Czy Polska Tarcza Antyrakietowa potrzebuje specustawy?

tarczaAutorem tego wpisu jest Piotr Kunicki.

Wraz z podpisaniem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych RP, projekt Polskiej Tarczy Antyrakietowej staje się coraz bardziej realny. Pytanie czy już teraz nie powinno się podjąć decyzji o tym, w jakim trybie będzie realizowany.

Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, zarówno dla państwa polskiego, jak i potencjalnych wykonawców poszczególnych części projektu. W zakres całej inwestycji – która ma strategiczne znaczenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa – wchodzą zamówienia wszelkiego rodzaju, począwszy od wyboru wykonawcy studium wykonalności, doradcy technicznego, a kończąc na wyborze wykonawcy dostawy i budowy elementów tarczy.

Wybór trybu zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych – po wdrożeniu Dyrektywy Obronnej – oznaczałby większą transparentność postępowania, ale z drugiej strony, grozi jego przewlekłością i mniejszym wpływem zamawiającego na wybór ostatecznego wykonawcy.

Z kolei wyłączenie inwestycji (wszystkich lub poszczególnych zamówień) spod reżimu prawa zamówień publicznych na podstawie przesłanek wynikających z art. 346 TFUE, oznaczałoby zwiększoną kontrolę nad ochroną bezpieczeństwa państwa, ale byłoby jednoznaczne z narażeniem się na zarzuty naruszania przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Polska Tarcza Antyrakietowa to inwestycja, która będzie miała istotne znaczenie dla obronności Polski, wiąże się więc z koniecznością ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 346 TFUE. Pozostaje pytanie, czy ochronę tych interesów można zapewnić na wystarczającym poziomie na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, stosując wynikające z niej (oczywiście po wejściu w życie nowelizacji) instrumenty ochrony informacji niejawnych czy też możliwość wykluczenia z postępowania wykonawców na podstawie informacji niejawnych otrzymanych od służb specjalnych.

Być  może warto skorzystać z doświadczeń związanych z budową Terminalu LNG Świnoujściu, który był realizowany w oparciu o specjalną ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Podobnie jak w przypadku Terminalu, istnieją zasadnicze argumenty przemawiające za tym, aby zamówienia wchodzące w skład inwestycji w ramach projektu Tarczy Antyrakietowej nie były objęte ustawą Prawo zamówień publicznych. Chodzi przede wszystkim o konieczność:

  • ograniczenia kręgu wykonawców do tych, którzy charakteryzują się niezbędnym z punktu widzenia geopolitycznego zaufaniem władz państwowych
  • zachowania w poufności informacji odnośnie niepożądanych wykonawców i przyczyn ich wyłączenia z postępowania
  • zachowania w poufności informacji o charakterystyce i technologii Polskiej Tarczy Antyrakietowej.

Inwestycja dotycząca budowy Terminalu LNG była co prawda wyłączona spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych, ale z uwagi na uchwaloną specustawę, zachowano w niej podstawowe zasady TFUE oraz dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, co było konieczne chociażby z uwagi na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Budowa Polskiej Tarczy Antyrakietowej na podstawie podobnej specustawy umożliwiłaby ograniczenie zasad traktatowych w zakresie koniecznym do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, zapewniając jednocześnie zachowanie tych zasad wynikających z Dyrektywy Obronnej, które nie muszą być wyłączone. Stanowiłoby to także swoisty test dla interpretacji art. 346 TFUE.

Nie można jednak zapominać, że uregulowane w Dyrektywie Obronnej (i w ślad z nią w prawie zamówień publicznych) tryby udzielania zamówienia, w tym negocjacje z ogłoszeniem czy dialog konkurencyjny, umożliwiają przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w najbardziej skomplikowanych inwestycjach wojskowych. Dlatego też zastanawiając się nad realizacją Polskiej Tarczy Antyrakietowej, warto już teraz przemyśleć wszystkie aspekty przeprowadzenia tej inwestycji mając na uwadze także, jako jedno z rozwiązań,  uchwalenie specustawy, regulującej zasady przeprowadzania postępowania, tryby odwoławcze oraz sposób kontroli realizacji tej strategicznej inwestycji.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)konsorcjum (8)JEDZ (8)podwykonawca (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)Prezes UZP (6)SIWZ (6)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)wykonawcy (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję