2023-12-12
Kto powinien wydrukować w Polsce karty do głosowania w wyborach w 2024 roku? Według TSUE: wykonawca wyłoniony w przetargu.

Temat wyborów cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Tym bardziej dziwić może fakt, że wydany we wrześniu b.r. wyrok TSUE w sprawie C-601/22 przeszedł nad Wisłą bez większego echa. Wyrok był zwieńczeniem postępowania skargowego zainicjowanego przez Komisję Europejską, która zakwestionowała bezprzetargowe powierzanie przez Polskę m. in. zamówień na druk kart wyborczych. W związku z tym, że rząd polski nie był w stanie przekonać TSUE do swoich racji, otwartym pozostaje pytanie z tytułu niniejszej publikacji.

7 września 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-601/21, w której stwierdził, że Polska naruszyła zobowiązania ciążące na niej na podstawie Dyrektywy Klasycznej wprowadzając do poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wyłączenie dla obowiązku stosowania przepisów PZP dotyczące m. in. kart do głosowania w wyborach. Pomimo, że wyrok ten zapadł na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, zakwestionowane przez Trybunał wyłączenie pozostaje także w mocy w nowej ustawie.

Chodzi o obecnie obowiązujący art. 11 ust. 4 pkt 4) PZP, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień dotyczących wytwarzania kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania, o których mowa odpowiednio w art. 40 § 1 i art. 40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497).

W poprzednio obowiązującej ustawie PZP analogiczny zapis znajdował się w art. 4 pkt 5c ppkt lit. d) i to on m. in. wzbudził wątpliwości Komisji Europejskiej, która skierowała przeciwko Polsce skargę z tytułu uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wątpliwości Komisji dotyczyły w szczególności bezprzetargowego udzielania tego typu zamówień przez polski rząd na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW).

Rozpoznając sprawę TSUE dostrzegł oczywiście argumentację Polski w zakresie ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa, jednak jednocześnie uznał, że polski rząd nie wykazał, aby tylko PWPW mogła być adresatem tego typu zamówień. Ponownie zatem Trybunał sprzeciwił się stosowaniu jakichkolwiek automatyzmów i uznał, że nawet taka sprawa (o bardzo istotnym znaczeniu z punktu widzenia interesów państwa członkowskiego) wymaga wykazania okoliczności uprawniających do odstąpienia od stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Co zatem dalej z omawianym wyłączeniem? Na dzień przygotowania niniejszej publikacji ma się ono świetnie i wciąż obowiązuje. Biorąc pod uwagę, że w najbliższym roku czekają nas w Polsce wybory (nomen-omen) do Parlamentu Europejskiego a także wybory samorządowe, może warto już dzisiaj postawić pytanie o to, czy nie nadszedł czas na zmiany?

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję