2023-04-24
Możliwość składania skarg online na utrudnienia w dostępie do zamówień publicznych z państw trzecich - IZM bardziej realistyczny?

Komisja Europejska udostępniła (choć na razie tylko w języku Szekspira) formularz do złożenia online skargi dot. dostępu do rynku zamówień publicznych państw trzecich. Odwiedziliśmy tę stronę – nasza recenzja poniżej.  

Tak jak pisaliśmy otwartym pozostaje pytanie czy Instrument Zamówień Międzynarodowych (IZM) będzie miał charakter realny czy mityczny. Ostatni krok Komisji Europejskiej wydaje się z pozoru urealniać IZM, gdyż na swojej stronie internetowej (zgodnie z treścią Rozporządzenia 2022/1031) zamieszczono narzędzie, za pośrednictwem którego podmioty z UE mogą złożyć online skargę w sprawie utrudnień w dostępie do rynku zamówień publicznych państw trzecich. Szkoda tylko, że na dzień przygotowania niniejszego wpisu, formularz skargi dostępny jest tylko po angielsku. Poza tym szczegółem, formularz wydaje się jasny i przejrzysty, co z pewnością ułatwi korzystanie z niego podmiotom zainteresowanym.     

Komisja Europejska udostępniła na swojej stronie narzędzie internetowe za pośrednictwem którego, strony z Unii lub państwa członkowskiego mogą wnieść do Komisji uzasadnioną skargę w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 dot. IZM.

Warto przypomnieć, że skargę do Komisji może wnieść państwo członkowskie UE lub zainteresowana strona z UE, tj. osoba lub podmiot z UE, na których interesy może mieć wpływ środek lub praktyka państwa trzeciego, takie jak przedsiębiorstwa, związki przedsiębiorstw lub główna organizacja międzybranżowa reprezentująca partnerów społecznych na szczeblu UE.

Powyżej wymienione strony są uprawnione do wniesienia skargi wraz z uzasadnieniem, która może odnosić się do barier w dostępie do rynków zamówień publicznych państw trzecich, takich jak:

  • wymagania dotyczące środków, które zmuszają oferentów do zakupu towarów wyprodukowanych w kraju lub usług świadczonych w kraju, np. procent wartości dodanej lub nakładów pośrednich, które mają być nabywane lokalnie,
  • systemy preferencji cenowych faworyzujące krajowych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • ograniczenia/zakaz prawny uczestnictwa zagranicznych oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wzmiankowane bariery są jedynie przykładowymi środkami ograniczającymi dostęp do zamówień publicznych państw trzecich. Bariery w zamówieniach publicznych mogą przybierać różne formy.

Odwiedziliśmy stronę Komisji i wydaje się, że formularz skargi jest przejrzysty. Pytania w nim zawarte są precyzyjne, a co za tym idzie umożliwiają stronom szczegółowe przedstawienie i uzasadnienie problemu, z jakim zetknęły się odnośnie ograniczeń dostępu do rynku zamówień publicznych państw trzecich.   

Warte podkreślenia jest, iż strony skarżące mają możliwość żądania w formularzu skargi nieujawniania ich tożsamości oraz aby dokumenty czy informacje przez nich udostępnione zostały traktowane jako poufne. Aby jakakolwiek treść skargi, dokumenty czy informacje zostały traktowane jako poufne strony skarżące powinny to wyraźnie zaznaczyć w formularzu skargi oraz uzasadnić swój wniosek. W przeciwnym przypadku elementy te mogą zostać udostępnione innym zainteresowanym stronom.

Wobec powyższego, z uwagi na klauzulę poufności skargi, można przypuszczać, iż strony napotykające utrudnienia w dostępie do rynku zamówień publicznych państw trzecich będą chętniej korzystały z narzędzia do złożenia skargi w sprawie IZM. O tym, jak w praktyce sprawdzi się to narzędzie, dowiemy się najpóźniej do 30 sierpnia 2025 r., kiedy to Komisja przedłoży sprawozdanie z Rozporządzenia 2022/1031.

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję