2017-04-19
Powolna śmierć przetargu ograniczonego

Coraz mniej postępowań wszczyna się w trybie przetargu ograniczonego. W okresie od 1 stycznia do 19 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 313 ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. W tym samym okresie 2016 r. ogłoszeń tych było 562 – nastąpił zatem spadek o 45%. Analogiczna statystyka dla ogłoszeń poniżej progów unijnych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych to 125 ogłoszeń w 2017 r. i 216 ogłoszeń w 2016 r. – spadek o 42%.

Czym wytłumaczyć tak radykalne zmniejszenie popularności przetargu ograniczonego? Trybu, który nigdy nie był zbyt popularny, gdyż jak wynika ze statystyk publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w ciągu ostatnich lat liczba zamówień udzielanych w tym trybie nigdy nie przekroczyła 1% (np. 0,83% w roku 2015). Był to jednak tryb często wybierany do udzielania zamówień o dużej wartości. W 2015 roku 13,4% wszystkich zamówień pod względem wartości było udzielonych właśnie w tym trybie (za Sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.).

Moim zdaniem są dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy, a wynikają one ze zmiany przepisów ustawy Pzp dokonanej w 2016 r.

Przyczyna pierwsza – JEDZ niczego nie ułatwia

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła zasadę, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu składa co do zasady tylko ten wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Pozostałych wykonawców zamawiający powinien wzywać do złożenia takich dokumentów tylko wówczas, jeśli okaże się, że pierwszy wykonawca podlega wykluczeniu.

Ta słuszna zasada niestety nie działa w przypadku przetargu ograniczonego (i innych trybów wieloetapowych). Gdyby ją tam zastosować, dopiero na etapie oceny ofert mogłoby się okazać, że wśród wykonawców, którzy znaleźli się na krótkiej liście i zostali zaproszeni do składania ofert, są wykonawcy, którzy nigdy tam nie powinni się znaleźć, gdyż podlegają wykluczeniu, podczas gdy inni wykonawcy – wykluczeniu niepodlegający – nie zostali w ogóle dopuszczeni do etapu składania ofert.

Sytuacja taka wystąpi, jeśli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż przewidziana w ogłoszeniu liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Niestety, w razie jej wystąpienia postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż nie ma możliwości naprawienia tej sytuacji i powrotu do wcześniejszego etapu postępowania tj. prekwalifikacji.

W konsekwencji zamawiający są zmuszeni do weryfikacji oświadczeń składanych w ramach JEDZ przez wszystkich wykonawców już na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Co prawda, taki obowiązek wystąpi tylko wówczas, gdy liczba wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest większa niż liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, jednak zamawiający musi się liczyć z taką ewentualnością, wybierając tryb przetargu ograniczonego.

Tym samym jedno z podstawowych ułatwień dla wykonawców i zamawiających wprowadzone nowelizacją z 2016 r. – poleganie na oświadczeniach z JEDZ i odstąpienie od żmudnej weryfikacji dokumentów dla każdego wykonawcy - nie działa w pełni dla przetargu ograniczonego.

Przyczyna druga – termin publikacji SIWZ

Przetarg ograniczony był do niedawna bardzo praktycznym sposobem organizowania postępowania „na raty”. Możliwe bowiem było ogłoszenie tego przetargu w chwili, gdy nie była gotowa jeszcze specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zamawiający mógł ją przekazać dopiero wraz z zaproszeniem do składania ofert. Był to zatem idealny tryb postępowania dla tych zamawiających, którzy realizowali duże projekty, gdzie przygotowanie specyfikacji wymagało sporego nakładu pracy. Dzięki trybowi przetargu ograniczonego mogli wszcząć postępowanie i przeprowadzić prekwalifikację wykonawców, w międzyczasie pracując nad specyfikacją.

Niestety, od 28 czerwca 2016 r. zgodnie z przepisem artykułu 37 ust. 2 ustawy Pzp „Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia (…) specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu (…)”.

Zamawiający jest zobowiązany zatem udostępnić SIWZ jednocześnie z publikacją ogłoszenia. Tym samym odpada jedna z podstawowych przyczyn, dla których ten tryb był używany przez wielu zamawiających.

Podsumowanie

W obecnej chwili nie dostrzegam żadnych specjalnych powodów, dla których zamawiający mieliby wybierać tryb przetargu ograniczonego. W praktyce jedyną różnicą pomiędzy przetargiem nieograniczonym a ograniczonym jest możliwość zmniejszenia liczby ofert, których oceny dokonuje zamawiający w toku postępowania, jednakże za cenę dodatkowego nakładu pracy związanego z prekwalifikacjami i wydłużenia całego postępowania. Czy są obecnie zatem jakieś racjonalne powody dla wyboru trybu przetargu ograniczonego czy też tryb ten skazany jest na powolne dogorywanie w pamięci zamawiających?

 

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję