2016-12-12
Korzystanie z potencjału osób trzecich – ważna zmiana wchodzi w życie 14 grudnia 2016 r.

Niedawna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przyniosła ważne zmiany w zakresie możliwości korzystania z potencjału osób trzecich. Wygenerowała jednak także szereg wątpliwości dotyczących wykorzystywania potencjału osób trzecich w ramach przetargu ograniczonego i innych postępowań dwuetapowych. W szczególności dotyczyło to tego, czy można powoływać się na zdolności innych podmiotów w celu uzyskania lepszej oceny w ramach kryteriów selekcji i zakwalifikowania się na tzw. krótką listę. Od 14 grudnia br. wątpliwość ta znika za sprawą wejścia w życie ustawy  z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Kryteria selekcji

Znowelizowana ustawa wprowadziła nowe pojęcie „kryteria selekcji”. Kryteria selekcji stosuje się tylko w postępowaniach dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny i partnerstwo innowacyjne).

W postępowaniach tych każdy wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, ale żeby zostać zaproszonym do składania ofert, wykonawca musi zakwalifikować się na tzw. krótką listę. Zamawiający z góry wskazuje, ilu wykonawców znajdzie się na krótkiej liście, aczkolwiek nie może być to liczba mniejsza niż 5 w przypadku przetargu ograniczonego oraz 3 w przypadku pozostałych postepowań dwuetapowych.

Nie każdy zainteresowany wykonawca będzie mógł zatem złożyć ofertę. Kryteria selekcji służą wyłonieniu wykonawców, którzy znajdą się na krótkiej liście w przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu spełni więcej wykonawców niż limit określony przez zamawiającego.

Na czym polega problem

Przepisy znowelizowanej ustawy nie były spójne odnośnie możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach wykazywania spełniania kryteriów selekcji.

Przepis art. 22a ust. 1 regulujący możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów wskazywał wyraźnie, że wykonawca może powoływać się na taki potencjał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (nie wymieniając kryteriów selekcji).

Z kolei jednak przepisy dotyczące  dokumentów składanych przez wykonawcę uwzględniały taką możliwość.  I tak art. 25a ust. 3 wskazywał, że wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, winien przedstawić dokumenty w celu wykazania spełniania przez nie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, podobnie odwołanie do kryteriów selekcji umieszczono w art. 36b ust. 2 ustawy Pzp.

W rezultacie nie było jasne, czy wykonawcy mogą się powoływać na zdolności podmiotów trzecich w ramach kwalifikacji na krótką listę.

Zmiana

Od 14 grudnia br. wyżej opisane wątpliwości znikają wraz z wejściem w życie nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa ta zawiera dwa przepisy wprowadzające zmiany w ustawie Pzp, które w większości mają na celu uzgodnienie treści ustawy Pzp i nowej ustawy o koncesjach, jednak pomiędzy nimi ukryta jest także ważna zmiana, która ma na celu wyeliminowanie wyżej opisanej wątpliwości (i która z ustawą o koncesjach ma niewiele wspólnego).

Przepis art. 62 pkt 5) ustawy o koncesjach stanowi, że w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 36b w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub kryteriów selekcji".

Zmiana ta, choć od strony redakcyjnej niepozorna, jest bardzo istotna i oznacza, że od 14 grudnia br. wykonawcy mogą powoływać się na zdolności innych podmiotów w postępowaniach dwuetapowych tylko dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą na takie zdolności powoływać się dla spełnienia kryteriów selekcji, a zatem dla zwiększenia szans na znalezienie się na krótkiej liście.

Warto zauważyć, że ustawa o koncesjach nie zawiera żadnych przepisów przejściowych odnoszących się do trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nie reguluje zatem wprost kwestii, czy omawiana zmiana ma zastosowanie dopiero do postępowań wszczętych po dacie wejścia w życie tej zmiany, a do postępowań wszczętych wcześniej mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

 

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ
na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce.

 

Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej.

 

Odnosimy się do aktualnych
zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)wykonawcy (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)przetarg ograniczony (2)potencjał ekonomiczny (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)Unia Europejska (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)ryzyka kontraktowe (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)uciążliwe warunki umowy (1)korekty finansowe (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)transformacja cyfrowa (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)potencjał osób trzecich (1)zamówienie na usługi prawne (1)konkurs (1)start-up (1)screening (1)doświadczenie (1)rozmowa (1)eafip (1)kontrahent (1)rynek brytyjski (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)praca konkursowa (1)wydatki niekwalifikowalne (1)klauzule niedozwolone (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)anonimowość w konkursie (1)kryteria selekcji (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)MyNetwork (1)blog (1)roszczenie (1)skarga (1)cloud computing (1)ICT (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję