2016-12-01
Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

Ostatnia nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych przyniosła nowy tryb postępowania – partnerstwo innowacyjne. Uregulowane jest ono przepisami art. 73a – 73h oddziału 6a ustawy. Jest to całkowicie nowy sposób zawarcia umowy o zamówienie publiczne, który umożliwia zamawiającemu zamówienie produktu lub usługi, które w chwili wszczęcia postępowania mogą jeszcze nie istnieć. I właśnie ukazało się pierwsze w Polsce ogłoszenie o wszczęciu postępowania w tym trybie.

Ostatnia nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych przyniosła nowy tryb postępowania – partnerstwo innowacyjne. Uregulowane jest ono przepisami art. 73a – 73h oddziału 6a ustawy. Jest to całkowicie nowy sposób zawarcia umowy o zamówienie publiczne, który umożliwia zamawiającemu zamówienie produktu lub usługi, które w chwili wszczęcia postępowania mogą jeszcze nie istnieć. I właśnie ukazało się pierwsze ogłoszenie o wszczęciu w Polsce postepowania w tym trybie.

Unijny rodowód

Wprowadzenie trybu partnerstwa innowacyjnego wynika z implementacji dyrektyw zamówieniowych (art. 31 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 49 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE). Trybu tego nie można zastosować jedynie w przypadku zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (dyrektywa 2009/81/WE nie przewiduje takiego trybu).

Z pkt 49 preambuły dyrektywy klasycznej wynika, że tryb ten ma na celu rozwiązanie problemu, że „dostępne na rynku rozwiązania nie mogą zaspokoić potrzeby opracowania innowacyjnego produktu lub usługi lub innowacyjnych robót budowlanych oraz późniejszego zakupu wynikających dostaw, usług lub robót budowlanych”. Partnerstwo innowacyjne powinno mieć ponadto taką strukturę, by mogło zapewnić niezbędny mechanizm popytowy, gdzie innowacyjne rozwiązania są opracowywane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku (ang. market pull). Innymi słowy, jest to wykorzystanie tzw. demand driven innovation policy, polegającej na stymulowaniu proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (więcej na ten temat w moim artykule w Rzeczpospolitej pt. „Zamówienia publiczne: Czas na przetargi dla start-upów”.

Podstawowe zasady

Celem partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych tzn. takich, które są nowe albo przynajmniej znacznie udoskonalone, a następnie udzielenie na ich dostawę odpowiedniego zamówienia.

Z założenia partnerstwo innowacyjne ma być wykorzystywane w przypadkach:

  • gdy celem zamawiającego jest opracowanie produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup efektów podjętych prac,

  • opracowywane produkty, usługi lub roboty budowlane mają być innowacyjne,

  • potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót budowlanych, które są już na rynku dostępne.

Tryb ten jest bardzo elastyczny – umożliwia zarówno udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, jak i zawarcie swoistej umowy ramowej z kilkoma wykonawcami.

Zakup przez zamawiającego dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem partnerstwa innowacyjnego jest możliwy wyłącznie pod warunkiem, że będą one odpowiadać poziomem wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a uczestnikami postępowania. Wykonanie projektu (prototypu) może zakończyć się na etapie negatywnej weryfikacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych. Zamawiający musi się zatem liczyć z możliwością wydatkowania środków bez uzyskania rezultatu.

Pierwsze postępowania

Zgodnie z informacjami zawartymi w TED pierwsze postępowanie w tym trybie zostało wszczęte w dniu 21 czerwca 2016 r. w Danii.

Wg stanu na 1 grudnia 2016 r. ogłoszeń takich ukazało się już 19. Jest już także wszczęte pierwsze takie postępowanie w Polsce. Ogłosiła je Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu w dniu 26 listopada 2016 r., a jego przedmiotem jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej.

Wsparcie dla innowacyjnych zamawiających

Zamawiający rozważający tryb partnerstwa innowacyjnego mogą się już oprzeć zatem na przykładach z rynku. Mogą także w ramach procesu decyzyjnego skorzystać z doradztwa technicznego oferowanego w Unii Europejskiej.

Przykładowo, zamawiający, którzy chcą realizować innowacyjne zamówienia teleinformatyczne, mogą skorzystać z wsparcia w ramach programu EAFIP (jesteśmy partnerem prawnym tego programu). Pisałem o nim w ramach wpisu „eafip – wsparcie w innowacyjnych zamówieniach informatycznych”.

Warto także przejrzeć stronę Komisji Europejskiej poświęconą innowacyjnym zamówieniom, z linkami do bardzo wielu konkretnych przykładów.

Zainteresowanych innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i stosowaniem trybu partnerstwa innowacyjnego zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.

Komentarze
mts1986: Super wpis Panie Mecenasie, kompleksowo traktuje zagadnienie. Najgorsze jest to, że w postępowaniu ENEI zastosowano mało innowacyjne kryteria czyli 95% cena i 5% gwarancja, jedynie warunki udziału zostały bardzo podwyższone wobec analogicznych postępowań, bo na to PZP pozwala. Kilka lat temu jeden z zamawiających prowadził bardzo duże postępowanie na utrzymanie i rozwój kluczowego systemu IT w trybie dialogu konkurencyjnego i zastosował kryteria 90% cena i 10% gwarancja. Zatem czasy i tryby w PZP się zmieniają, a kryteria pozostają te same niczym cukierki Werhers's Original. Ciekawe co dzieje się z zespołem w UZP, który miał przygotować wzorcowe kryteria. Minęły 4 miesiące od kiedy Prezes UZP mówiła w wywiadzie w DGP o jego powołaniu, a tym czasem cisza, bo uczymy Kirgistanu systemu zamówień publicznych jak można dowiedzieć się ze strony UZP:-)
2016-12-02

Tomasz Zalewski: To prawda, w tym ogłoszeniu innowacyjność jest rozumiana dość konserwatywnie. Ale cieszy, że w ogóle ktoś spróbował.
2016-12-05

bar1976: Pytanie, czy kryteria oceny ofert są aż tak ważne. Patrząc na warunki udziału w postępowaniu jakie zdefiniowali do współpracy zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy mają doświadczenie przy wdrażaniu zamówień innowacyjnych- to według mnie dobry kierunek. Czy przy wyborze spośród takich podmiotów oferty najlepszej kierują się nawet jedynie ceną nie jest już tak istotne. W sumie chodzi chyba o to, aby podmioty posiadające kompetencje zostały dopuszczone dalej, nie tylko na podstawie standardowych warunków. Widać, że przy definiowaniu warunków poszli nową drogą, ciekawe ile będzie odwołań? Ważne, że w ogóle ktoś z tego korzysta.
2017-02-14

Tomasz Zalewski: Pełna zgoda! Kibicuję każdemu, kto ma odwagę przecierać szlaki.
2017-02-16

mcl91: Świetny artykuł! :) Czy oprócz wspomnianego przykładu Enea, istnieją inne przykłady realizowanych w Polsce postępowań w trybie partnerstwa innowacyjnego?
2017-10-11

Tomasz Zalewski: Najlepiej sprawdzić samemu. Na stronie http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do filtrujemy wyniki poprzez kraj (PL) i rodzaj procedury. Można sprawdzić aktualne ogłoszenia, a po zalogowaniu także archiwalne.
2017-10-12
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)informacja (7)offset (7)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję