2016-03-25
Projekt nowelizacji ustawy Pzp trafił do Sejmu (i Senatu)

25 marca 2016 r. projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych trafił do Sejmu.

Dla zainteresowanych zamieszczamy zbiór praktycznych linków do źródłowych dokumentów oraz do śledzenia postępu prac legislacyjnych (także w Senacie).

1. Projekt skierowany do Sejmu na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w czterech plikach:

2. Podstrona serwisu sejmowego dedykowana projektowi nowelizacji, na której będzie można śledzić postęp prac nad nowelizacją. Znajduje się na niej aktualnie:


Projekty 4 rozporządzeń wykonawczych

Przy okazji warto odnotować, że w projekcie nowelizacji dostępnym na stronie RCL zostały umieszczone projekty czterech rozporządzeń wykonawczych (są częścią 854-stronicowego pliku):

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych (merytorycznie bez zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (zmiany wynikające z nowelizacji Pzp)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.

[Aktualizacja 27 kwietnia 2016 r.] Postęp prac nad projektem w ramach podkomisji nadzwyczajnej można śledzić poprzez zapisy audio i wideo z kolejnych jej posiedzeń.

[Aktualizacja 28 kwietnia 2016 r.] Pojawił się dokument do pobrania ze stron sejmowych z zapisem dotychczasowych zmian i poprawek pod wdzięczną nazwą "urobek"

[Aktualizacja 10 maja 2016 r.] Zostało opublikowanie sprawozdanie komisji nadzwyczajnej w formie kolejnego projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument liczy 142 strony i jest podsumowaniem 10 spotkań roboczych podkomisji. Niestety, wprowadzone zmiany (w stosunku do druku 366) nie są wyróżnione.

[Aktualizacja 11 maja 2016 r.] Został opublikowany druk nr 489 z nowym projektem nowelizacji oraz zestawem 12 wniosków mniejszości. Dla zainteresowanych sporządzony przez nas plik z porównaniem wersji projektu wniesionej do Sejmu z projektem obecnym. 

[Aktualizacja 13 maja 2016 r.] Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu określonym drukiem nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A. Kto jak głosował można sprawdzić tu. Warto ponadto prześledzić wypowiedzi w trakcie dyskusji w Sejmie: 

- posiedzenie z 11 maja 2016 r. - str. 155 - 161 stenogramu

- posiedzenie z 13 maja 2016 r. - str. 331 - 341 stenogramu

[Aktualizacja 17 maja 2016 r.] Teraz kontynuacja prac nad nowelizacją w Senacie: tekst przekazany do Senatu. W Senacie będzie to druk nr 174.

[Aktualizacja 23 maja 2016 r.] Projekt ustawy zostal umieszczony w pierwszym punkcie porządku obrad 19 posiedzenia Senatu w dniu 8 czerwca o godz. 11.00. 

[Aktualizacja 2 czerwca 2016 r.] Opublikowana została opinia biura legislacyjnego Senatu dotycząca ustawy o zmianie prawa zamówień publicznych. Zawiera 91 szczegółowych uwag dotyczących głównie niejasności w tekście ustawy oraz zgodności z zasadami techniki legislacyjnej. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie projektu ustawy odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 w sali 217.

[Aktualizacja 6 czerwca 2016 r.] Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przygotowała 118 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm (druk 174A). 

[Aktualizacja 10 czerwca 2016 r.] 9 czerwca Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - wprowadzając jednak wiele poprawek. Obrady nad ustawą trwały 8 i 9 czerwca:

- posiedzenie z 8 maja 2016 r. - str. 27 - 41 stenogramu

- sprawozdanie Komisji z rozpatrzenia wnioskow zgłoszonych w czasie debaty 8 maja - druk 174 Z 

- posiedzenie z 9 maja 2016 r. - str. 90 - 93 stenogramu

[Aktualizacja 20 czerwca 2016 r.] Tekst uchwały Senatu w formie, w ktorej trafiła ona do Sejmu, tj. druk nr 607 w wersji pdf i doc

[Aktualizacja 21 czerwca 2016 r.] Komisja Gospodarki i Rozwoju przygotowała sprawozdanie wnosząc o przyjęcie części poprawek Senatu.

[Aktualizacja 23 czerwca 2016 r.] 22 czerwca posłowie głosowali w sprawie poprawek wniesionych przez Senat do projektu nowelizacji ustawy Pzp. Oznacza to zakończenie koniec prac nad ustawą, która teraz trafi do prezydenta do podpisu. Zapis wystąpień poselskich w trakcie dysusji nad poprawkami Senatu znajduje się w stenogramie.

[Aktualizacja 28 czerwca 2016 r.] Na stronach UZP został opublikowany tekst jednolity nowelizacji po rozpatrzeniu poprawek Senatu. 

 

 

 Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

 

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję