2011-07-22
Dialog konkurencyjny – o eliminacji rozwiązań raz jeszcze

Dialog konkurencyjnyW ostatnim numerze Informatora Urzędu Zamówień Publicznych (nr 5, maj 2011) ukazał się artykuł zatytułowany „Procedura dialogu konkurencyjnego w europejskim prawie zamówień publicznych”. Niestety, jedna z najciekawszych kwestii dotyczących dialogu – kwestia etapowania dialogu uregulowana w art. 29 ust. 4 Dyrektywy 18/2004 – nie została w ogóle poruszona. A temat jest aktualny, zwłaszcza w obliczu planowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych, która ma dotyczyć także przepisów o dialogu konkurencyjnym.

W ostatniej wersji założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - przyjętej przez Radę Ministrów 28 czerwca 2011 r., w punkcie 2.5 na str. 86 napisano, że „Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej zamawiającemu prowadzącemu postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, rezygnację z konieczności podawania znaczenia (wagi) kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o zamówieniu, w sytuacji gdy, ze względu na złożoność zamówienia, wagi kryterium oceny ofert nie można ustalić na tym etapie postępowania. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z która, w powyższej, sytuacji zamawiający będą wskazywali kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.”

Propozycje tę oceniam jako dobrą – każde odformalizowanie dialogu konkurencyjnego sprzyjać będzie jego szerszemu wykorzystaniu. W praktyce określenie samych kryteriów oceny ofert w ogłoszeniu o dialogu może być trudne – wszakże kryteria te muszą zostać niezmienione w toku postępowania, zaś dyskusja z zakwalifikowanymi wykonawcami może zmienić spojrzenie zamawiającego dotyczące tego, jakie kryteria powinny decydować o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dobrze więc, że chociaż waga kryteriów mogłaby ulec korekcie.

Szkoda jednak, że przy tej okazji nasz ustawodawca nie zdecydował się jednak na implementowanie rozwiązania z art. 29 ust. 4 dyrektywy klasycznej. Redukcja liczby rozwiązań, o których się dyskutuje w toku dialogu i co za tym idzie, liczby wykonawców, ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza w postępowaniach związanych z projektami typu PPP, a zwłaszcza PFI (private finance initiative). W takich postępowaniach koszty związane z udziałem w dialogu są znaczne zarówno dla wykonawców jak i zamawiającego. Zastosowanie redukcji liczby wykonawców na kolejnych etapach dialogu pozwoliłoby na skrócenie czasu trwania dialogu (nie trzeba prowadzić równolegle dialogu z wykonawcami, których rozwiązania nie odpowiadają potrzebom zamawiającego), zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie zaangażowania wykonawców, którzy pozostaliby w dialogu.

Naszym zdaniem nawet bez implementacji ww. przepisu dyrektywy można na podstawie Pzp podzielić dialog na etapy i zredukować liczbę wykonawców na drugim i kolejnym etapie, byleby wszyscy wykonawcy zaproszeni do dialogu zostali zaproszeni także do składania ofert – patrz wcześniejsza notatka Michała Drozdowicza.

Wskazuje na to także dokument Komisji Europejskiej z 2005 r. – „Explanatory note – Competetive dialogue – Classic directive”. Pkt 3.2.1 dotyczy redukcji liczby rozwiązań w toku dialogu.

A jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej? Ciekawy materiał porównawczy można znaleźć w raporcie „Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue In Europe. A review of public sector practicies across the EU” wydanym przez European PPP Expertise Center. W załączniku nr 2 do raportu wskazano szczegółowo sposób implementacji przepisów o dialogu – wygląda na to, że tylko Polska nie implementowała art. 29 ust. 4 dyrektywy i nie dopuściła wyraźnie podziału dialogu na etapy.

A jak wygląda redukcja liczby rozwiązań w praktyce? Oto kilka przykładów z realnych postępowań:

1) postępowanie prowadzone w Irlandii w roku 2007 przez Radio Telefís Éireann – publicznego nadawcę TV w Irlandii: pkt 4.2 warunków dialogu

2) postepowanie z roku 2010 w Wielkiej Brytanii prowadzone przez English Heritage – ogłoszenie – patrz pkt 4.4 i 4.5.

Wygląda zatem na to, że jednak się da to zrobić. Ciekawy jestem, czy i w Polsce takie rozwiązania były już stosowane. Ja na nie dotychczas nie natrafiłem.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ
na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce.

 

Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej.

 

Odnosimy się do aktualnych
zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)orzecznictwo TS (32)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (32)
zamówienia publiczne (31)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)polityka unijna (18)harmonizacja (18)varia (18)KIO (17)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)wykonawca zagraniczny (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)wykonawcy (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)korupcja (3)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)przetarg ograniczony (2)potencjał ekonomiczny (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)kryteria oceny ofert (2)tajemnica przedsiębiorstwa (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)Unia Europejska (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)ryzyka kontraktowe (1)konflikt interesów (1)unijny rynek zamówień publicznych (1)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)uciążliwe warunki umowy (1)korekty finansowe (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)transformacja cyfrowa (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)potencjał osób trzecich (1)zamówienie na usługi prawne (1)konkurs (1)start-up (1)screening (1)doświadczenie (1)rozmowa (1)eafip (1)kontrahent (1)rynek brytyjski (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)praca konkursowa (1)wydatki niekwalifikowalne (1)klauzule niedozwolone (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)anonimowość w konkursie (1)kryteria selekcji (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)MyNetwork (1)blog (1)roszczenie (1)skarga (1)cloud computing (1)ICT (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję