2014-07-30
Nowa ustawa offsetowa

Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy wejście w życie ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.  Pod tą nazwą kryje się tzw. ustawa offsetowa, która właśnie dziś (30 lipca 2014 r.) wchodzi w życie.

Ustawa offsetowa ma znaczenie głównie dla sektora obronnego, gdyż ma zastosowanie tylko do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i to tylko tych, do których na podstawie przepisu art. 4 ust. 5b ustawy Pzp nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Są to zamówienia dokonywane w związku z wystąpieniem konieczności ochrony istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Czym jest offset?
Koncepcja offsetu jest ściśle związana z ochroną krajowego przemysłu obronnego. Gdy państwo dokonuje zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa od wykonawców zagranicznych, naturalną konsekwencją jest osłabienie krajowego przemysłu obronnego. Offset ma na celu przeciwdziałanie tym skutkom poprzez zobowiązanie zagranicznego wykonawcy do spełnienia określonych świadczeń, które mają na celu wzmocnienie potencjału przemysłu obronnego państwa (a tym samym kompensować mają – stąd termin offset czyli kompensacja – osłabienie tego potencjału poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy zagranicznemu).

Stary i nowy offset
Nowa ustawa offsetowa zastępuje ustawę z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Mimo, że obie ustawy określa się mianem offsetowej, są to różne ustawy.

Wśród podstawowych różnic należy wymienić:

  1. węższy zakres zastosowania – obecnie ustawa ma zastosowanie w odniesieniu do zamówień obronnych, jeżeli wymaga tego ochrona istotnego interesu bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu, wcześniej dotyczyła wszystkich zamówień obronnych dotyczących zagranicznego sprzętu wojskowego lub uzbrojenia o wartości powyżej 5 mln Euro;
  2. brak automatyzmu w stosowaniu offsetu – zastosowanie nowej ustawy offsetowej będzie uzależnione od wykazania, że jest to konieczne do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;
  3. eliminacja offsetu pośredniego – obecnie dopuszczalny będzie tylko offset bezpośredni, czyli zapewniający wymaganą przez Skarb Państwa niezależność od zagranicznego dostawcy w celu utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie m.in. przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, wcześniej mogły to być także zobowiązania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, w związku z którym zawierana była umowa offsetowa;
  4. zmiana podmiotu administrującego zobowiązaniami offsetowymi – obecnie będzie to Ministerstwo Obrony Narodowej, poprzednio Ministerstwo Gospodarki;
  5. wprowadzenie ustawowej regulacji umownych za nienależyte wykonanie zobowiązań offsetowych.

Dalsze informacje
Nieco wyjaśnień dotyczących genezy i znaczenia nowej ustawy offsetowej zawartych jest w rządowym uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nasz pierwszy komentarz do postanowień nowej ustawy offsetowej zawarty jest we wpisie Piotra Kunickiego „DKF & Wierzbowski Eversheds defence and security networking meeting: Discussion of the new Offset Act” (tylko wersja w j. angielskim).

O offsecie pisaliśmy już także w przeszłości (tu polecam kolejny wpis Piotra Kunickiego „Spotkanie robocze Deutsches Kompensations Forum dotyczące Dyrektywy Obronnej – dyskusja o przyszłości umów offsetowych”.

O udzielaniu zamówień obronnych z wyłączeniem stosowania przepisów Pzp, na podstawie art. 346 Traktatu, pisaliśmy także tu:

Zasady udzielania przez MON zamówień obronnych, objętych art. 346 TFUE

Wyłączenie stosowania Dyrektywy Obronnej ze względu na konieczność ochrony informacji niejawnych

Polecam także lekturę pozostałych wpisów dotyczących zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w wersji w j. polskim i i w j. angielskim.

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję