2013-11-20
Transakcyjne aspekty zamówień publicznych – you must see the big picture

W trakcie przygotowań do naszego śniadania biznesowego „Zamówienia publiczne a transakcje M&A” wielokrotnie spotykaliśmy się ze zdziwieniem oraz pytaniami dotyczącym połączenia ze sobą w ramach tego spotkania dziedzin powszechnie uważanych za całkowicie odrębne i rządzących się swoimi własnymi zasadami.

Okazuje się jednak, że niekiedy dwa światy – transakcji M&A oraz zamówień publicznych – spotykają się i wówczas brak właściwego przygotowania skutkuje często nieodwracalnymi skutkami finansowymi.

W czasie naszego spotkania na podstawie case study dotyczącego jednego z największych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dyskutowaliśmy o możliwych przyczynach takiego stanu rzeczy. Wygląda na to, że zazwyczaj w praktyce podstawowym problemem jest przede wszystkim brak szerszej perspektywy przy ocenie spraw prawnych i pomijanie w niej projektów zamówieniowych (czyli zapominanie o tym, że na sprawy prawne danej firmy i jej projektów trzeba zawsze patrzeć jak na  „Big Picture” i nie koncentrować się tylko na poszczególnych kwestiach), a także brak komunikacji pomiędzy różnymi doradcami biorącymi udział w danym projekcie.

Zacznijmy od kwestii postrzegania projektów zamówieniowych. Ze względu na specyfikę zamówień publicznych, projekty te wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, a co za tym idzie często tymi projektami zajmują się specjalistyczne działy (dedykowane tylko do spraw związanych z zamówieniami w trybie Pzp), które często korzystają z odrębnego wsparcia prawnego (gdy wewnętrzny dział prawny nie jest w stanie takiego wsparcia udzielić ze względu chociażby na wymogi dotyczące wymaganej wiedzy eksperckiej). Stąd już prosta droga do stopniowego rozchodzenia się dróg wewnętrznego działu prawnego oraz działu zamówień publicznych, co może prowadzić do sytuacji, w której np. dział prawny „zapomina” uwzględnić w ramach przeprowadzanych projektów restrukturyzacyjnych aspektów związanych z prawem zamówień publicznych, ewentualnie uwzględnia w sposób, który nie zabezpiecza wystarczająco interesów swojego przedsiębiorstwa.

W omawianym kazusie restrukturyzacja dotyczyła jednego z członków konsorcjum – spółki zagranicznej, który występowała jako wykonawca (członek konsorcjum) w polskim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Restrukturyzacja miała miejsce poza Polską, zaś postępowanie toczyło się w Polsce – a w takiej konfiguracji łatwo o przeoczenie niektórych aspektów dokonywanych przekształceń.

Kolejnym problemem jest komunikacja. Prawo zamówień publicznych podlega regularnym zmianom, które postrzegane są jako istotne głównie z punktu widzenia udziału w postępowaniach i nie są śledzone przez działy M&A. Podobnie zresztą działy zamówieniowe traktują ustawę Pzp jako swoisty wewnętrzny kodeks, nieco wyemancypowany wobec innych dziedzin prawa (czego przykładem może specyficzne traktowanie czynów nieuczciwej konkurencji w toku postępowań w ramach Pzp). W efekcie nie dochodzi do komunikowania nawzajem ważnych kwestii, które mogą wywrócić do góry nogami planowaną transakcję M&A.

Proponuję sprawdzić we własnych sprawach, czy np. w ramach due diligence (standardowego badania w ramach transakcji M&A) padają szczegółowe pytania o umowy zawierane w ramach zamówień publicznych. O ile tak, to proponuje sprawdzić czy uwzględnione są wszystkie specyficzne elementy wynikające z ustawy Pzp takie jak np.:

  • złożone oferty
  • złożone oferty wstępne (które nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego)
  • złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • zakwalifikowanie na krótką listę w ramach postępowaniach dwuetapowych
  • zawarte umowy konsorcjum
  • układy wykonawca – podwykonawca
  • wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia, w których spółka zamierza brać udział, ale jeszcze nie złożyła oferty lub wniosku
  • poleganie na udostępnionym potencjale osób trzecich
  • etc.

Zwłaszcza ostatnia wymieniona sytuacja, stosunkowo nowa, bo funkcjonująca w obrocie dopiero od paru lat, może przysparzać problemów (np. jeśli w ramach restrukturyzacji osoby trzeciej udostępniony nam potencjał został zbyty do innego podmiotu, a nasza firma właśnie złożyła ofertę z wykorzystaniem takiego potencjału…).

Jednym z owoców naszego śniadania biznesowego jest artykuł napisany przez Piotra Kunickiego (zespół prawa zamówień publicznych) i Krzysztofa Felucha (zespół M&A), który opisuje podstawowe problemy związane z przejmowaniem przedsiębiorstw, które biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, a który ukazał się dziś w „Rzeczpospolitej”. Niech będzie on dowodem tego, że możliwe jest patrzenie na kwestie M&A i zamówień publicznych w szerszej perspektywie. Artykuł ten oczywiście nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, o których mowa była w ramach naszego śniadania. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

 

 

Autorem tego wpisu jest Tomasz Zalewski

.


Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i ich wpływ na wykładnię prawa zamówień publicznych w Polsce. Śledzimy i komentujemy proces legislacyjny w Unii Europejskiej. Odnosimy się do aktualnych zagadnień polskiego orzecznictwa.

My w prasie

Zamieszczamy tu linki do artykułów prasowych poświęconych prawu zamówień publicznych - tych wyłącznie naszego autorstwa, jak i takich, w których komentujemy rzeczywistość prawną wraz z innymi ekspertami. Zobacz »

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
2023
Tagi
dyrektywy (50)implementacja (44)nowelizacja (41)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (33)zamówienia publiczne (33)
orzecznictwo TS (32)dyrektywa obronna (30)dyrektywa klasyczna (27)2004/18/EC (20)wykluczenie wykonawców (19)harmonizacja (18)varia (18)KIO (18)polityka unijna (18)dialog techniczny (16)pytanie prejudycjalne (14)wykluczenie (12)artykuły prasowe (11)Akademia EuroZamówień (10)UZP (10)istotna zmiana umowy (10)zmiana umowy (10)wykonawca zagraniczny (10)zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (9)konferencje (9)podwykonawca (8)konsorcjum (8)JEDZ (8)zmowy przetargowe (7)zasada proporcjonalności (7)informacja (7)offset (7)Prezes UZP (6)SIWZ (6)partnerstwo innowacyjne (6)prawo antymonopolowe (6)wykonawcy (5)podwykonawstwo (4)polonizacja (4)odwołanie (4)odpowiedzialność karna (4)dyrektywy zamówieniowe (4)Chambers and Partners (4)Procurement Explorer (4)elektronizacja zamówień publicznych (4)Znalezione Polubione (4)prawo autorskie (4)dialog konkurencyjny (4)innowacje (4)dyrektywy zamówieniowe 2014 (4)nieuczciwa konkurencja (4)Komisja Europejska (4)zamówienia innowacyjne (3)utwór (3)korzystanie z potencjału osób trzecich (3)dokumenty (3)kary umowne (3)zmiana wykonawcy (3)czarna lista (3)pzp (3)podział zamówienia na części (3)kryteria oceny ofert (3)tajemnica przedsiębiorstwa (3)umowy ramowe (3)usługi prawne (3)korupcja (3)unijny rynek zamówień publicznych (2)wpis od skargi (2)aplikacja mobilna (2)potencjał ekonomiczny (2)przetarg ograniczony (2)Platforma e-Zamówienia (2)UOKiK (2)zamawiający (2)odszkodowanie (2)prawo restrukturyzacyjne (2)roboty budowlane (2)EPMS (2)odrzucenie oferty (2)zamówienia informatyczne (2)wybór najkorzystniejszej oferty (2)Sąd Najwyższy (2)dane osobowe (2)wyrok KIO (2)umowy deweloperskie (2)Open-book (2)pliki elektroniczne (1)ochrona danych osobowych (1)konflikt interesów (1)korekty finansowe (1)uciążliwe warunki umowy (1)metatagi (1)2014/24/UE (1)opis przedmiotu zamówienia (1)skan oferty (1)Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1)sytuacja ekonomiczna (1)zasada anonimowości (1)regulamin dialogu (1)Zamówienia in-house (1)transformacja cyfrowa (1)naruszenie dóbr osobistych (1)POIŚ (1)anonimowość (1)zamówienie na usługi prawne (1)potencjał osób trzecich (1)konkurs (1)screening (1)start-up (1)doświadczenie (1)eafip (1)rozmowa (1)kontrahent (1)podatki w zamówieniach publicznych (1)rynek brytyjski (1)połączenia (1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1)dobre praktyki (1)praca konkursowa (1)tryby udzielania zamówień publicznych (1)wydatki niekwalifikowalne (1)metadane (1)umowa z wykonawcą (1)klauzule niedozwolone (1)SPV (1)dotacje unijne (1)zamówienia podprogowe (1)negocjacje z ogłoszeniem (1)anonimowość w konkursie (1)Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (1)przetarg na usługi prawne (1)RPO (1)e-discovery (1)kryteria selekcji (1)test statystycznej jednorazowości (1)baza danych (1)gość bloga (1)innowacyjne zamówienia publiczne (1)blog (1)MyNetwork (1)roszczenie (1)skarga (1)ICT (1)cloud computing (1)umowy wzajemne (1)przejęcie długu (1)Unia Europejska (1)ryzyka kontraktowe (1)
więcej...
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog IPwSieci.pl
Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Akceptuję