EuroZamówienia Zamówienia publiczne z perspektywy unijnej www.eurozamowienia.pl Kanal RSS pl-pl Czy polski rynek zamowien publicznych jest \"lakomym kaskiem\" dla wykonawcow zagranicznych? http://eurozamowienia.pl/wpis,233,Czy_polski_rynek_zamowien_publicznych_jest_\lakomym_kaskiem\_dla_wykonawcow_zagranicznych.html Czy wykonawcy zostana pozbawieni mozliwosci uzyskania zabezpieczenia zaplaty wynagrodzenia w zamowieniach publicznych na roboty budowlane? http://eurozamowienia.pl/wpis,232,Czy_wykonawcy_zostana_pozbawieni_mozliwosci_uzyskania_zabezpieczenia_zaplaty_wynagrodzenia_w_zamowieniach_publicznych_na_roboty_budowlane.html Rzecznik generalny TSUE: Chinska spolka bez prawa do powolywania sie na unijne dyrektywy zamowieniowe w przetargu na zakup pociagow dla rumunskich kolei http://eurozamowienia.pl/wpis,231,Rzecznik_generalny_TSUE_Chinska_spolka_bez_prawa_do_powolywania_sie_na_unijne_dyrektywy_zamowieniowe_w_przetargu_na_zakup_pociagow_dla_rumunskich_kolei.html Mozliwosc skladania skarg online na utrudnienia w dostepie do zamowien publicznych z panstw trzecich - IZM bardziej realistyczny? http://eurozamowienia.pl/wpis,230,Mozliwosc_skladania_skarg_online_na_utrudnienia_w_dostepie_do_zamowien_publicznych_z_panstw_trzecich_-_IZM_bardziej_realistyczny.html Instrument Zamowien Miedzynarodowych jako (mityczny?) miecz w walce o wzajemnosc traktowania wykonawcow unijnych na rynkach zagranicznych http://eurozamowienia.pl/wpis,228,Instrument_Zamowien_Miedzynarodowych_jako_mityczny_miecz_w_walce_o_wzajemnosc_traktowania_wykonawcow_unijnych_na_rynkach_zagranicznych_.html Ksiazka z przepisami na sprawdzone spoleczne kryteria oceny ofert dostepna na stronie UZP. Probowalismy i polecamy! http://eurozamowienia.pl/wpis,227,Ksiazka_z_przepisami_na_sprawdzone_spoleczne_kryteria_oceny_ofert_dostepna_na_stronie_UZP_Probowalismy_i_polecamy_.html Co ma wspolnego ocena ofert przetargowych z egzaminem maturalnym? http://eurozamowienia.pl/wpis,226,Co_ma_wspolnego_ocena_ofert_przetargowych_z_egzaminem_maturalnym.html TSUE rozszyfrowal polska tajemnice przedsiebiorstwa na korzysc wykonawcow? http://eurozamowienia.pl/wpis,225,TSUE_rozszyfrowal_polska_tajemnice_przedsiebiorstwa_na_korzysc_wykonawcow_.html EuroZamowienia.pl – reaktywacja http://eurozamowienia.pl/wpis,224,EuroZamowieniapl__8211_reaktywacja_.html Nowy krajowy taryfikator korekt finansowych dla beneficjentow srodkow unijnych – czy faktycznie usprawni zasady nakladania korekt finansowych? http://eurozamowienia.pl/wpis,222,Nowy_krajowy_taryfikator_korekt_finansowych_dla_beneficjentow_srodkow_unijnych__8211_czy_faktycznie_usprawni_zasady_nakladania_korekt_finansowych.html Sad Najwyzszy uznal za dopuszczalne zastrzezenie kary umownej z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom http://eurozamowienia.pl/wpis,221,Sad_Najwyzszy_uznal_za_dopuszczalne_zastrzezenie_kary_umownej_z_tytulu_braku_zaplaty_lub_nieterminowej_zaplaty_wynagrodzenia_naleznego_podwykonawcom.html Udzial wykonawcow z panstw trzecich w unijnym rynku zamowien publicznych http://eurozamowienia.pl/wpis,220,Udzial_wykonawcow_z_panstw_trzecich_w_unijnym_rynku_zamowien_publicznych.html Najnowsze orzeczenie KIO - charakter kosztorysow dolaczonych do oferty, przy wynagrodzeniu ryczaltowym, jest wiazacy http://eurozamowienia.pl/wpis,219,Najnowsze_orzeczenie_KIO_-_charakter_kosztorysow_dolaczonych_do_oferty_przy_wynagrodzeniu_ryczaltowym_jest_wiazacy.html Tryby udzielania zamowien publicznych – wady i zalety http://eurozamowienia.pl/wpis,218,Tryby_udzielania_zamowien_publicznych__8211_wady_i_zalety.html Kiedy zamawiajacy moze odstapic od wymogu uzycia srodkow komunikacji elektronicznej przy skladaniu ofert? http://eurozamowienia.pl/wpis,217,Kiedy_zamawiajacy_moze_odstapic_od_wymogu_uzycia_srodkow_komunikacji_elektronicznej_przy_skladaniu_ofert.html