EuroZamówienia Zamówienia publiczne z perspektywy unijnej www.eurozamowienia.pl Kanal RSS pl-pl Nowy krajowy taryfikator korekt finansowych dla beneficjentow srodkow unijnych – czy faktycznie usprawni zasady nakladania korekt finansowych? http://eurozamowienia.pl/wpis,222,Nowy_krajowy_taryfikator_korekt_finansowych_dla_beneficjentow_srodkow_unijnych__8211_czy_faktycznie_usprawni_zasady_nakladania_korekt_finansowych.html Sad Najwyzszy uznal za dopuszczalne zastrzezenie kary umownej z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom http://eurozamowienia.pl/wpis,221,Sad_Najwyzszy_uznal_za_dopuszczalne_zastrzezenie_kary_umownej_z_tytulu_braku_zaplaty_lub_nieterminowej_zaplaty_wynagrodzenia_naleznego_podwykonawcom.html Udzial wykonawcow z panstw trzecich w unijnym rynku zamowien publicznych http://eurozamowienia.pl/wpis,220,Udzial_wykonawcow_z_panstw_trzecich_w_unijnym_rynku_zamowien_publicznych.html Najnowsze orzeczenie KIO - charakter kosztorysow dolaczonych do oferty, przy wynagrodzeniu ryczaltowym, jest wiazacy http://eurozamowienia.pl/wpis,219,Najnowsze_orzeczenie_KIO_-_charakter_kosztorysow_dolaczonych_do_oferty_przy_wynagrodzeniu_ryczaltowym_jest_wiazacy.html Tryby udzielania zamowien publicznych – wady i zalety http://eurozamowienia.pl/wpis,218,Tryby_udzielania_zamowien_publicznych__8211_wady_i_zalety.html Kiedy zamawiajacy moze odstapic od wymogu uzycia srodkow komunikacji elektronicznej przy skladaniu ofert? http://eurozamowienia.pl/wpis,217,Kiedy_zamawiajacy_moze_odstapic_od_wymogu_uzycia_srodkow_komunikacji_elektronicznej_przy_skladaniu_ofert.html Zamawiajacy sam ocenia nierzetelnosc wykonawcy http://eurozamowienia.pl/wpis,216,Zamawiajacy_sam_ocenia_nierzetelnosc_wykonawcy.html KIO po raz kolejny o terminie zwiazania oferta http://eurozamowienia.pl/wpis,215,KIO_po_raz_kolejny_o_terminie_zwiazania_oferta.html „Skan oferty” dopuszczalny w postepowaniu o zamowienie publiczne – stanowisko UZP http://eurozamowienia.pl/wpis,214,__8222Skan_oferty_8221_dopuszczalny_w_postepowaniu_o_zamowienie_publiczne__8211_stanowisko_UZP.html Nowe prawo zamowien publicznych przynosi wiele niespodzianek - wsrod nich katalog klauzul abuzywnych jako nowa odslona zasady proporcjonalnosci http://eurozamowienia.pl/wpis,213,Nowe_prawo_zamowien_publicznych_przynosi_wiele_niespodzianek_-_wsrod_nich_katalog_klauzul_abuzywnych_jako_nowa_odslona_zasady_proporcjonalnosci_.html Cyfrowa transformacja a wartosci - na przykladzie zamowien publicznych http://eurozamowienia.pl/wpis,212,Cyfrowa_transformacja_a_wartosci_-_na_przykladzie_zamowien_publicznych.html e-JEDZ – to nie jest trudne. Sciaga dla wykonawcow i zamawiajacych http://eurozamowienia.pl/wpis,211,e-JEDZ__8211_to_nie_jest_trudne_Sciaga_dla_wykonawcow_i_zamawiajacych.html Elektronizacja zamowien publicznych – rewolucja w przetargach http://eurozamowienia.pl/wpis,210,Elektronizacja_zamowien_publicznych__8211_rewolucja_w_przetargach.html Zyczymy Mikolaja, ktory dobrze zinterpretuje Wasze osobiste SIWZ :) http://eurozamowienia.pl/wpis,209,Zyczymy_Mikolaja_ktory_dobrze_zinterpretuje_Wasze_osobiste_SIWZ_.html Startuje 4. edycja Akademii EuroZamowien http://eurozamowienia.pl/wpis,208,Startuje_4_edycja_Akademii_EuroZamowien.html